Dela PDF

Dela PDF -filer i delar, extrahera deras fragment.


    

Din åsikt är viktig för oss

Är du generellt sett nöjd med arbetet med ansökan och resultatet av arbetet?

Skicka resultat till:

Släpp filer

Eller välj fil på datorn

Vår webbapplikation är ett mångsidigt verktyg designat för att dela upp PDF-filer i olika delar för att möta specifika användarbehov. Användare kan dela PDF-dokument på flera sätt, vilket gör det till en värdefull resurs för ett brett spektrum av scenarier.

Möjligheten att dela PDF-filer per sida är en grundläggande funktion i vår applikation. Den här funktionen gör det möjligt för användare att dela upp en enskild PDF-fil i enskilda sidor och skapa en uppsättning delade PDF-filer, som var och en innehåller en enda sida. Denna delade PDF-funktionalitet är användbar för uppgifter som att extrahera specifika sidor eller element från ett stort dokument.

En annan värdefull egenskap hos vår webbapplikation är alternativet att dela upp PDF-filer i udda och jämna sidor. Användare kan enkelt dela upp dokumentet i två distinkta uppsättningar, förse dem med delade PDF-filer som innehåller antingen udda eller jämna sidor. Denna delade PDF-funktion kan vara praktisk för uppgifter som att förbereda dubbelsidiga dokument för utskrift eller granska specifika avsnitt separat.

För användare som kräver ett mer riktat tillvägagångssätt erbjuder vår applikation möjligheten att dela upp PDF-filer i lika delar baserat på ett specificerat antal sidor. Detta innebär att de kan dela upp ett PDF-dokument jämnt i flera delade PDF-filer, som var och en innehåller önskat antal sidor. Denna delade PDF-funktionalitet är fördelaktig för uppgifter som att bryta ner långa dokument för enklare distribution eller studier.

Dessutom tillåter vår webbapplikation användare att dela PDF-filer efter ett specifikt sidnummer, vilket effektivt skapar två delade PDF-filer – en före den angivna sidan och en efter. Den här funktionen är användbar när användare vill extrahera eller dela upp ett PDF-dokument på en exakt punkt i innehållet, vilket förbättrar flexibiliteten i den delade PDF-processen.

Vår applikation ger också användare möjlighet att extrahera en rad sidor från ett PDF-dokument till flera separata filer. Denna delade PDF-funktionalitet är särskilt användbar när användare behöver arbeta med specifika delar av ett större dokument, vilket möjliggör enkel åtkomst till relevant innehåll i enskilda delade PDF-filer.

Dessutom kan användare utnyttja vår webbapplikation för att extrahera ett definierat sidintervall från en PDF till en enda, konsoliderad fil. Denna delade PDF-funktion effektiviserar processen att samla in och organisera relaterat innehåll, vilket gör det lättare att hantera och dela specifika dokumentavsnitt effektivt.

Hur det fungerar

1

Välj filer

Du kan välja filer från filsystemet, Dropbox och Google Drive.

2

Välj önskad delningsmetod.

Ange vilken del av oss du vill få resultatet.

3

Tryck på knappen ”DELA”

för att ladda upp filer för bearbetning.

4

Vänta på slutförandet

Det tar från 10 sekunder till flera minuter beroende på antalet och storleken på filerna.

FAQ

Finns det några begränsningar för att dela PDF-filer?

Du kan dela upp till 10 filer i en operation. Den totala storleken på filerna ska vara upp till 30 megabyte.

Kan jag dela upp en PDF-fil i flera delar med lika sidantal?

Med vår PDF Splitter kan du enkelt dela upp en PDF i flera delar baserat på önskat antal sidor.

Kan jag dela en PDF-fil baserat på bokmärken eller en innehållsförteckning?

Nej, du kan inte dela en PDF baserat på bokmärken eller innehåll. Du kan dock välja alternativet ”Extrahera efter sidintervall” och ange de sidintervall du vill extrahera från filen.

;